Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tento podíl se počitá na základě zlata, který si bojovník vydělá za hodinu práce na hřbitově a počtu přeživších z vítězného klanu. Klan který válku prohrál nezískává nic. Každý z bojovníků získává zkušenostní body podle počtu bitev, které svedl.

Předem upozorňuji, že po podzimním updatu došlo k malé změně ve výpočtu, proto je to víceméně orientační, ale až náš kolega na to příjde, budu hned aktualizovat.pozn.aut.

.

NOVÉ: Nakonec přidávám odkaz na prográmek

mohu zaslat i mailem, pokud ho stáhnete, je potřeba za název připsat ".exe"

Nyní je takhle:
počet všech účastníků ve válce (z obou klanů) = koeficient
1 = 0
2 = nevím
3 = 1
4 - 6 = 2
7 = nevím
8 - 10 = 3
11 - 20 = 4
21 = nevím
22 a výš = 5

.

Pro názornost Vám uvádím výpočet z jedné z válek:

.


Např. náš klan vyhrál. Z našeho klanu se nás zúčastnilo 13. U soupeřů nastoupil pouze 1 hráč. (Takže dohromady 14 hráčů.)

.

Jednotlivé úrovně hráčů našeho klanu: 87, 51, 19, 84, 33, 8, 6, 4, 5, 26, 8, 14, 6

.

Úroveň hráče nepřátelského klanu: 71

.

Průměrná úroveň zúčastněných hráčů:
(71+87+51+19+84+33+8+6+4+5+26+8+14+6)/14=30,143.
Čemuž odpovídá hodinová mzda 320 zlata.

.

Z našeho vítězného klanu přežilo 7 hráčů. Koeficient = 4, protože počet všech úšastníků byl v rozmezí 11-20. (Tímto rozmezím a následným odvozením koeficientu si nejsem přesně jistý, vycházel jsem pouze z údajů, které jsem měl k dispozici.)

.


Konečný výpočet zisku hráče z války vypočítáme podle tohoto vzorce:

                       počet přeživších hráčů z vítězného kmene

2,1 x mzda x ---------------------------------------------------------- x 2^koeficient

                       počet zůčasněných z vítězného kmene^2

.

^   -tento znak uvádí mocninu

.

Kde číslo 2,1 se nemění. Za mzdu dosadíme mzdu průměrné úrovně všech zúčastněných.

.

Dále počet zúčastněných členů vítězného klanu umocníme na 2. (což je počet zúčastněných členů vítězného klanu * počet zúčastněných členů vítězného klanu. V našem případě 13*13=169).

.

 Číslo 2, které vidíte za zlomkem, se také nemění. Ve vzorci bude tudíž vždy. Toto číslo se umocní určeným koeficientem. (V našem případě je koeficient = 4. Takže výpočet mocniny je 2*2*2*2=16.)

.

Po dosazení nám vychází: 2,1*320*7/13^2*2^4=2,1*320*7/169*16=445,349

Po odstranění desetinné části je zisk jednoho hráče z dané války roven 445 zlata.

Zisk klanu je 445*13=5785.

ZPĚT