Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klan může jinému klanu vyhlásit válku pouze v případě, že oba klany mají stejnou úroveň klanové budovy.

Pokud klan vyhlásí válku klanu stejné rasy, musí jí vyzvaný klan potvrdit. Válka proti jiné rase může začít okamžitě bez nutnosti přijmutí druhou stranou. Pokud je vyhlášení války přijmuto, válka začíná o 8 hodin později. Během přípravné fáze se mohou členové klanu hlásit k do boje. Pokud je vyhlášení války zrušeno hodinu a méně před vlastním startem války, potom Mistr klanu, který válku vyhlásil, ztrácí 5% z celkové kořisti. Hodinu předtím, než válka začne, se začínají členové, kteří se války účastní, shromažďovat. Během této doby nemají umožněnu žádnou jinou aktivitu.

Klan, který je napaden, může posunout začátek války až o jednu hodinu. Mistr klanu může do bojových formací umísťovat ty členy klanu, kteří se do války přihlásili. Volba typu bitevní formace by měla záležet především na vývoji války. Vlastní bitva probíhá maximálně na 28 kol. Pokud ji přežijí oba mistři, pak vítězem se stává klan, který získal více bodů. Každý člen vítězného klanu získá určitý podíl zlata.

Nejčastější otázka: Co je to za zlato, které bere vítěz, z klanové pokladnice, nebo od hráčů?

Odpověď zní: Ani od jednoho

VÝPOČET ZISKU Z VÁLKY

(rady od Darling)

V klanových válkách hraje důlažitou strategii postavení hráčů s vysokými levely. Při naší první CW jsme se kryli ze stran, což byla chyba. Nejdůležitější je postavit největší levely hráčů do předních řad (vpravo) a postupně snižovat. Bylo přesvědčením, že CW končí zabitím vůdce protivníka, ovšem mnohé výhry nasvědčují spíše výhře z počtu zásahů protivníka. 

 

V žádném případě neopouštějte během CW klan, hra se zasekne a vy nebudete moci hrát. Aby jste mohli pokračovat ve hře, musíte se vrátit zpátky do klanu a dokončit válku!

 

Podmínky války:
Po přijmutí vyhlášení války bude tato trvat 8 hodin.
1 hodin před začátkem války se shromáždí všichni členové klanu, kteří se války účastní. Od této doby nemohou podnikat žádné akce
Pokud je vyhlášení války staženo 1 hodin před začátkem, Mistr ztrácí 5% z celkové kořisti
Můžete vyhlásit válku pouze každých 5 dnů
Válka proti klanu stejné rasy musí být nejprve druhou stranou akceptována
Útočící klan má možnost urychlit počátek války na 1 hodinu oproti původní době (ihned se bojuje)
Členové klanu mohou přijmout pozici v bitevní formaci teprve po zahájení bojů

 

Při vyhlášení války máte 7 hodin čas na zapsání do bojové formace - poslední hodinu (osmou) probíhá poslední čas na možnost přeskupení formace. Pokud obránce stáhne válku (urychlí ji), automaticky ztrácí útočící klan možnosti 7 hodin na zapsání do CW, rovnou probíhá poslední hodinka. Během poslední hodiny nemůžete nic dělat, pouze číst zprávy a klanové zprávy. :)

 

špatně zvolená formace:

dobře zvolená formace: